Köpvillkor

1. Allmänt
1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Du”) gör en beställning via www.artbynorell.com, och där tillhörande sidor, (”Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och Lionhouse AB (”Art by Norell”), adress Fannagatan 22, 749 42, Enköping, Sverige, organisationsnummer 559236-5869 (”Lionhouse AB”). Övrig information om Art by Norell samt kontaktuppgifter framgår på Hemsidan. Villkoren gäller dig som är konsument och som beställer via Hemsidan.
1.2
Art by Norell accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. För att kunna beställa på Hemsidan måste Du ha fyllt 18 år. Art by Norell förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).
1.3
Art by Norell reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, exempelvis fel i teknisk specifikation, produktbeskrivning eller felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Art by Norell har rätt att rätta till sådana eventuella misstag och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du beställt kommer Art by Norell självklart att meddela dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Art by Norell går vidare med att behandla beställningen. All bildinformation på Hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Art by Norell ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från en tredje part.

2. Beställning och Avtal
2.1
För att det ska gå att genomföra ett köp via Hemsidan måste Du acceptera våra Villkor. När du accepterar Villkoren förbinder Du dig därmed att följa dessa i sin helhet, samt du godkänner även att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Art by Norells personuppgiftspolicy.
2.2
Ett avtal om köp ingås först när Art by Norell bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Art by Norell per e-post. Art by Norell rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med oss framöver. Fram till dess att din beställning bekräftats av Art by Norell kan du återkalla din beställning. I det fall där beställningen återkallas så kommer Art by Norell att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort för beställningen.

3. Kunduppgifter och personuppgiftsspolicy
3.1
Vid genomförande av beställning kommer Du att ombes uppge en del personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Genom att lägga en beställning hos Art by Norell godkänner du vår personuppgiftspolicy. Där finns mer information om hur vi på Art by Norell behandlar personuppgifter.
3.2
Personuppgiftspolicy
När du handlar hos artbynorell.com behöver du som minst meddela följande: Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer
Vi uppger eller säljer aldrig dina uppgifter vidare till tredje part med mindre än att det sker i samband med en omstrukturering eller en hel eller delvis försäljning av verksamheten.
Om du vill få insikt i vilken data som finns sparad om dig kan du ta kontakt med oss.

4. Betalning, avgifter och priser
4.1
Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Prisuppgifter anges i SEK och är inkl moms. Priser inkluderar ej betalnings- och fraktavgifter, dessa anges separat.
4.2
På Hemsidan visas de sätt på vilka du har rätt att betala. Om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt har valts av dig och blivit godkänt av Art by Norell har Art by Norell rätt att ta betalt redan i samband med beställningen. Om fakturabetalning eller delbetalning väljs kan Art by Norell eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Art by Norell tar sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, eller att ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning ej fungerar vid tillfället då Du genomför köpet. På Hemsidan anges eventuella begränsningar för betalningsalternativ.

5. Erbjudanden och Kampanjer
Art by Norell kan när som helst erbjuda kampanjer på Hemsidan vilka kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, exempelvis gällande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller medans kampanjen är aktiv och enbart för de specifika produkter och varor som anges i samband med kampanjen av Art by Norell. Art by Norell förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Alla erbjudanden på specifika varor på Hemsidan är tidsbegränsade och gäller så länge lagret räcker.

6. Transport och leverans
6.1
Normalt levereras varor som finns i lager inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Art by Norell skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Om du inte har fått din beställning inom den annonserade leveranstiden, kontrollera först om du har angivit rätt information i din order. Om du har angivit korrekt information, kontakta oss senast 30 arbetsdagar efter att beställningen placerades så hjälper vi dig.
6.2
Förväntad leveranstid av varan framgår i orderbekräftelsen, i kassan samt/eller på den aktuella varusidan på Hemsidan. Om en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och inte annat särskilt avtalats, samt att den sena leveransen inte beror på dig som kund, har du rätt att häva köpet.
För paket som ska hämtas upp hos ombud ska Du göra detta inom tiden som anges i aviseringen. Normalt ska paket hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du kommer alltid att få en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. I det fall då Du inte hämtar ut paketet har Art by Norell rätt att debitera dig en avgift på 180 kr.

7. Ångerrätt
7.1
Vid köp av varor på Hemsidan gäller lagstadgad 14 dagars ångerrätt. Du har därmed rätt att ångra ditt köp förutsatt att du meddelar Art by Norell detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot varan som beställts (ångerfristen).
7.2
Om ångerrätten ej gäller för någon vara på Hemsidan får du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Detta gäller exempelvis på ramar som slagits in i plast. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen. Exempelvis i fallet med ramen gäller att om du tar bort den skyddande plasten runt ramen upphör ångerrätten.
7.3
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Art by Norell att du vill göra en retur och på vilka varor. Skicka ett mail till webshop@artbynorell.com och ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Du kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).
7.4
I det fall där du utnyttjar ångerrätten betalar Du returfrakten och du ansvarar även för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Från det datumet då Art by Norell mottagit ditt meddelande att du önskar göra en retur har du 30 dagar på dig att skicka varan till oss. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.
7.5
Vid returer betalar Art by Norell tillbaka beloppet som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller dock om det förekommer några tillkommande leveranskostnader i det fall att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Art by Norell erbjuder. Om du returnerar del av order återbetalas ej leveranskostnaden. Om du hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper och på så sätt orsakat någon form av skada, har Art by Norell rätt att dra av en summa från summan som återbetalas, motsvarande värdeminskningen på de returnerade varorna.
7.6
Art by Norell betalar snarast tillbaka beloppet, allra senast inom 14 dagar från det datum då Art by Norell tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Art by Norell har dock rätt att vänta med att genomföra återbetalningen tills Art by Norell tagit emot varan eller tills Du har visat att varan har sänts tillbaka, exempelvis genom ett inlämningskvitto. Förutsatt att inget annat överenskommits eller det föreligger något hinder för återbetalning via det ursprungligen valda betalalternativet, kommer du att få tillbaka pengarna via det betalalternativ du valde då du genomförde köpet.

8. Reklamation och garanti
8.1
Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Hemsidan. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du fått en skadad vara ska du kontakta Art by Norell så snart som möjligt efter att felet upptäckts genom att maila bilder både på den/de skadade varorna och på det skadade paketet till webshop@artbynorell.com.
8.2
Art by Norell står för returfrakten vid godkända reklamationer.
8.2
Då reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Art by Norell att kompensera dig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Art by Norell strävar efter att detta ska genomföras inom 14 dagar från det att Art by Norell tagit del av reklamationsärendet, dock kan det ta längre tid beroende på vilken typ av vara det är. Art by Norell förbehåller sig rätten att neka en reklamation i det fall det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Art by Norell följer strikt riktlinjerna från Allmänna Reklamationsnämnden vid reklamationer, se www.arn.se. Mer information finns att läsa på www.konsumentverket.se.

9. Force majeure
Art by Norell ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter utanför Art by Norell kontroll såsom exempelvis extrema väderföhållanden, krig, eldsvåda, allmän arbetskonflikt, blixtnedslag, terroristattack, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation, samt fel eller förseningar i tjänster från underleverantör som orsakats på grund av omständighet som angivits här. Dessa omständigheter ska utgöra grund som medför befrielse från påföljder och skadestånd. I det fall någon sådan situation skulle uppstå kommer Art by Norell att informera dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Om omständigheten varat i över två månader har både Du och Art by Norell rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. Ändringar av villkoren
Art by Norell förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor när som helst i tiden. Ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Eventuella ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Art by Norell har informerat dig om ändringarna. Art by Norell rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på vår Hemsida regelbundet för att se eventuella ändringar direkt.

11. Ogiltighet
I det fall där kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle döma att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser gälla och verkställas i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som ogiltigförklarats eller som ej går att verkställa kommer att ersättas av relevanta juridiska råd och vägledningar.

12. Tvist och tillämplig lag
12.1
Lösning på tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Art by Norell.
12.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Art by Norell, har du som kund rätt att vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Du hittar mer information på www.arn.se. Det går även att lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Om du lämnar in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras detta ärende automatiskt till korrekt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Tvistlösningsorganet kommer sedan att ta kontakt med oss för att försöka lösa tvisten utan att blanda in domstol. Art by Norell följer, vid eventuell tvist, beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
12.3
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa Villkor ska tolkas enligt svensk lag och avgöras i första hand enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Rulla till toppen
Scroll to Top