Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att säkerställa leverans av beställd vara, betalning och vid behov av att kontakta dig i angående din order. 

Uppgifterna registreras enbart för respektive order och samlas inte i något kundregister. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning (GDPR) vid all behandling av personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med enbart betaltjänstleverantör och fraktbolag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på webshop@artbynorell.com 

Rulla till toppen
Scroll to Top